Libäcks Samtalsverkstad -

samtalsterapi och handledning

 

Du erbjuds hjälp att titta på det som bekymrar dig, du kommer hitta nya sätt att hantera din vardag, privat och på jobbet. Sätt som kommer få dig att må bättre.

Du är varmt välkommen att höra av dig till mig, så ser vi om jag kan hjälpa dig på din resa. 

 
 
 
 

 

 

Samtalsterapi för dig som vill mer. Som upplever att du fastnat i mönster som du inte längre är tillfreds med. Du som vill vidare.

 


Handledning för grupper eller enskilda som vill uppnå god arbetsmiljö och effektivitet.

 


 Samtals terapi


Går ditt liv i cirklar?

Känns det inte som att det är du som styr ditt liv?

Genomgår du en tung period i ditt liv? 

Skulle du gärna se att människor i din omgivning ändrar sitt kommunikationsmönster? 

Terapi kan vara ett sätt att nå förändring, hos dig själv. Genom att du agerar annorlunda, kommer din omgivning att ändra sitt beteendemönster. 

är du känner att ditt liv går i cirklar, när du inte själv styr eller när dina mål tycks vara långt borta, då kan det vara så att du behöver en hjälpande hand för att hitta tillbaka till den du vill vara. Tillsammans kan vi titta på dina mål, dina mönster och hur du ska komma vidare.


HandledningGod psykosocial arbetsmiljö och gott samarbete ger handlingskraftiga och effektiva arbetsgrupper. Ibland kan man behöva hjälp utifrån för att uppnå det.

Jag erbjuder handledning där vi utgår från ärenden, hur du kan agera i ditt direkta arbete, eller utifrån gruppens processer. Oavsett vilken typ av handledning vi har kommit överens om så kommer vi att förbättra det mellanmänskliga samspelet.

Min bakgrund finns bland annat inom socialpsykiatrin, LSS, arbetsmarknadsfrågor från såväl kommunala som statliga organisationer.


ende eller från process. 


Bara du vet vad du behöver.

Bara du kan se till att du får det.
Transaktionsanalys 


Terapeutens roll är att ställa frågor och genom dem lotsa klienten vidare till sina egna svar, för det är klienten som innerst inne har svaren. I likhet med KBT hittar man strategier för att hantera situationer här och nu. För att förstå sina mönster och sina val tittar man tillbaka på tidigare erfarenheter i likhet med Psykoanalysen. 

Transaktionsanalysen är en teori där klienten är den som har svaren, målet är att klienten förstår sina egna varför.

Samtalsterapi är ett sätt att komma närmare ditt bästa jag.
 

Transaktionsanalys i Sverige


Som utövande diplomerad transaktionsanalytiker är det viktigt att hålla sig uppdaterad med forskning samt få egen handledning.

Jag är medlem i STAFsom är en riksomfattande förening, för aktiva TA-utövare.

Läs gärna mer om STAF genom att följa länken nedan.

Som seriös samtalsterapeut tar jag handledning i mitt arbete av en extern handledare. 

Självklart har jag sekretess, och vi gör ett kontrakt på vad vi ska prata om.


 

© Copyright libackssamtalsverkstad.se